Dofinansowanie

loga projektu

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Opis operacji:

  • cel operacji: poprawa konkurencji poprzez doposażenie masarni w nowoczesny sprzęt pozwalający na poszerzenie asortymentu produkowanych wyrobów oraz poprawa warunków związanych bezpośrednio z technologią produkcji.
  • planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca w ilości co najmniej 50%.
  • nazwa działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest operacja: operacja współfinansowana  jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  • wartość uzyskanego dofinansowania: 658 720,50 zł.